Tuesday, March 29, 2011

208:

Macam perang tabuk.

Seruan jihad untuk semua, melawan tentera Rom yang ribuan lebih ramai. Tempat yang jauh, empayar yang hebat, menakutkan dan tak terbayangkan...

Ianya adalah satu ujian penapisan. Peperangan itu tidak terjadi pun akhirnya... ujiannya bukanlah peperangan itu sendiri.. tetapi awalnya, ingin melihat siapa yang benar-benar mengotakan imannya.

Penyucian niat dan azam.

Walau pada akhirnya tidak terjadipun.

Seperti sekarang ini..

Bagi aku...

Ya Allah.. sucikanlah aku.

Dan berilah peluang-peluang lagi untuk aku menyucikan diriku sebelum aku berjumpa denganMu..

Dan kurniakanlah barakah ... keatas segala ketetapanMu..

"Allah memgilhamkan sukma kefasikan dan ketaqwaan...
Beruntung bagi yang mensucikannya...
Merugi bagi yang mengotorinya..."

This life is all about choices.
2 choices. Good or bad. Wahyu or Al-Hawa'. Heaven or Hell.

Choose right.

No comments: